HR
meol
Izvodimo prve, redne i izvanredne preglede.
Opseg naših usluga u zakonskom mjeriteljstvu:
  • Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase: I, II, III i IIII
  • Automatske vage, 
  • Građevinske vage
  • Tegovi klase točnosti M1, M2, M3
  • Mjerila krvnog tlaka
  • Mjerila dužine (jednodjelna kruta i polukruta, polukrute čelične mjerne trake, složiva mjerila, savitljive mjerne trake),
  • strojevi za mjerenje dužine žice i kablova.

Zakonsko mjeriteljstvo

Sva zakonska mjerila u BiH moraju ispunjavati zahtjeve u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH (Službeni glasnik BiH broj 19/01).

Pravilnikom o ispitivanju i odobrenju tipa mjerila (Službeni glasnik BiH broj 67/12) se propisuje postupak ispitivanja i odobrenja tipa mjerila kojim se utvrđuje da li je tip mjerila usklađen sa propisanim mjeriteljskim zahtjevima i pogodan za stavljanje u promet i upotrebu na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom o imenovanim mjeriteljskim laboratorijima (Službeni glasnik BiH broj 75/14) propisan je postupak imenovanja mjeriteljskih laboratorija koje pružaju usluge verifikacije mjerila na području Bosne i Hercegovine, obveze imenovanih laboratorija kao i nadzor nad imenovanim laboratorijama.

Naša organizacija izvodi postupke verifikacije sukladno Rješenju o imenovanju laboratorije br. 06-46-6-AŠ-156-6/16. Specificirani opseg rada laboratorije dostupan je na web stranici www.met.gov.ba Instituta za mjeriteljstvo BiH/Imenovane laboratorije.

Povezani sadržaji

Kalibracije

Izvodimo kalibracije za široki spektar vaših zahtjeva.
VIŠE

Mjeriteljska rješenja

Naši korisnici pristaju na jedan od tri načina suradnje.

Više