HR
meol
Da li je kvaliteta za vašu organizaciju i vaše kupce važna? Ako je odgovor potvrdan, onda je LOTRIČ Metrology vaš idealan partner. Obratite nam se: mi mjerimo, vi rastete. Sa kalibracijama, ispitivanjima i ocjenjivanjima sukladnosti kojima se bavimo već dugi niz desetljeća, prepoznati smo kao referentan partner. Sa LOTRIČ Metrology vaša su mjerila kalibrirana provjerenim procesima koje zahtjevaju vaši korisnici.

Vaš kvalitet je potvrđen certifikatom LOTRIČ Metrology koji ima sljedeće prednosti:

  • Sljedivost: za sva mjerila osigurana je sljedivost do nacionalnih i međunarodnih etalona te sa tim do međunarodno propisanih definicija SI jedinica.                                     
  • Dobijanje certifikata: Certifikat ćete dobiti u najkraćem vremenu. 82% svih izdanih certifikata izdaje se u roku od 1 radnog dana po okončanju usluge. To nam omogučava softver QTree.                                                                                                                                   
  • E-certifikat: Certifikat je dostupan u tiskanom ili elektroničkom obliku koji omogučava pohranu sigurnosne kopije od strane labororatorije za minimalno razdoblje od 10 godina od izdavanja.                                                                                                                                     
  • Dostupnost 24/7: putem web aplikacije MEOL, certifikati i povijest uzorka su vam uvijek dostupni i na raspolaganju. Nećete imati više problema sa evidencijom uzoraka i pronalaženjem certifikata.
  Personaliziran certifikat je izdan na jednom ili više jezika koje ste sami odabrali. Na certifikatu primate željene identifikacijske brojeve uzorka. Izjava o sukladnosti je napravljena u skladu sa standardima i zahtjevima vašeg procesa. Grafički prikaz sa tabelama, grafovi i fotografije vam omogučavaju brz i jednostavan pregled rezultata i adekvatnosti uzorka. E-potpis omogućava jednostavnu provjeru autentičnosti i cjelovitosti dokumenta, te identifikaciju potpisnika certifikata. Imamo preko 160 akreditiranih međunarodno priznatih i primjenjivih metoda.

  Povezani sadržaj

  O nama

  Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.
  više

  Posao

  Želite nam se pridružiti?
  više

  Lokacije

  Pogledajte naše lokacije.
  više