HR
meol
4. 4. 2018

Sa ponosom Vas obavještavamo da smo proširili opseg akreditacije na područje temperature, tlaka, vlage, frekvencije i intervala vremena.

Spomenuta područja smo pridružili dosadašnjem akreditiranom području mase.

Tvrtka TEHNIČAR Servag ove godine obilježava 25 godina postojanja. U proteklom vremenu je bila specijalizirana za prodaju, održavanje i servis vaga. Unazad deset godina je unutar tvrtke opremljen laboratorij za masu akreditiran u skladu sa standardom ISO/IEC 17025.

Nova akreditirana područja predstavljaju značajno širenje opsega našeg rada.