HR
meol
8. 8. 2018

Akreditacija laboratorija TEHNIČAR Servag po normi 17020

Od srpnja je Laboratorij Tehničar Servag s sjedištem u Zagrebu je akreditiran kao inspekcijsko tijelo u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17020.
Pročitajte više
4. 4. 2018

Proširenje područja akreditacije

Sa ponosom Vas obavještavamo da smo proširili opseg akreditacije na područje temperature, tlaka, vlage, frekvencije i intervala vremena.
Pročitajte više